I den filosofiske udlægning af Yogaen giver Patanjali os løftet (Sutra I, 2):
“Yoga vil med tiden stilne tankernes strøm”.

Yoga er et system af viden fra det ældgamle Indien som omfatter discipliner og praksis der integrerer fysiske, mentale og spirituelle aspekter af den menneskelige tilværelse og som leder til frihed fra lidelse.” (Oversat efter Yoga Alliance’s definition)

I praksis er yoga en anvendt videnskab omhandlende krop og sind. Navnet stammer fra de hinduistiske vedaer (skrifter) og betyder basalt “forening”. Yoga-praksis og -studier hjælper med at give udøveren en naturlig balance mellem krop og sind og muliggør en god helbredstilstand. Yoga skaber de rette betingelser for at den enkelte kan komme i en tilstand af indre balance og et godt helbred. Yoga foreskriver at en sund person er en harmonisk integreret helhed af krop, sind og ånd. På den måde kræver et godt helbred en enkel naturlig kost, øvelser i frisk luft, et rent og ubekymret sind og en central bevidsthed om, at menneskets inderste og højeste selv er identisk med en større magt. Som et resultat oplever mange tilhængere/udøvere af yoga, at de har adgang til en filosofi, som tilbyder konkrete anvisninger og instruktion for alle livets aspekter: spirituelt, mentalt og fysisk. Yoga som livssyn er altomfattende, vi inviterer dig til at tage det, du kan bruge som ved et ta’-selv-bord. Yoga er tilfredsstillende alene som en ren fysisk udfoldelse. (Oversat fra holisticonline.com)

Som gentaget af yogaens store mestre igen og igen, yogaen er universel og den blander sig ikke i ens egen religiøse tro, profession eller livsstil. Alle har ret til oplysning som øjeblikkelig forandrer hverdagen til et liv i oplysthed.

Mange tænker på yoga mest som en udførelse af en række fysiske stillinger. Men det er faktisk kun en lille del af den otte-delte sti eller de otte lemmer, som er videregivet i de klassiske Yoga Sutras (ENG) >> af Patanjali, yogafilosofiens helt basale og grundlæggende tekst. De enkelte trin omfatter retningslinjer for moralsk og etisk opførsel og selv-disciplin og giver en ramme for at leve et fuldt, rigt og oplyst liv, et liv i frihed med mening, fred, nærvær og klarhed. Trinnene omfatter:

  1. Yama (personlig etik og integritet)

  2. Niyama (selvdisciplin og spirituel praksis)

  3. Asana (de fysiske stillinger/øvelser)

  4. Pranayama (kontrol over åndedrættet)

Disse fire første trin hjælper yogaeleven med at kontrollere kroppen med dens energier og tjener som forberedelse til de højere niveauer af bevidsthed i de sidste fire stadier:

  1. Pratyahara (tilbagetrukkenhed fra sanseindtryk for at befordre indre observation)

  2. Dharana (koncentration)

  3. Dhyana (meditation eller kontemplativ tilstand)

  4. Samadhi (en indre forbundenhed, fuldkommenhed og at være ét med alt)


Dette var teorien, men vigtigst af alt: Prøv det selv! Iagttag, lær og nyd det!
YC giver dig rammerne og gode lærere, der kan guide dig.

Læs mere på Wikipedia >>.

>>

markeret et “eksternt link”, der åbner i et nyt vindue i browseren.

(ENG) står for at siden er på engelsk.